Lim – 立刺青荐 | Lim - 立刺青

点击查看:硬兽纹身师白名册

纹身店:立刺青(合肥)

纹身师:lim

擅长风格:几何 school

收费标准:700

从业年限:5
Lim – 作品


荐 | Lim - 立刺青


荐 | Lim - 立刺青


荐 | Lim - 立刺青


荐 | Lim - 立刺青


荐 | Lim - 立刺青


荐 | Lim - 立刺青


荐 | Lim - 立刺青店铺照片


荐 | Lim - 立刺青

荐 | Lim - 立刺青

荐 | Lim - 立刺青


 FOLLOW US 
荐 | Lim - 立刺青


点个在看再走啦,阿Sir ☟